top of page

Bakgrund

Förenade Pentekostal Kyrkan i Europa är ett trossamfund som registrerades i Sverige år 2013, men detta andliga arbete började lång innan dess.

 

"För där två eller tre är  samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem" (Matteusevangeliet 18:20).

 

Detta samfund har som bakgrund den religiösa rörelsen i Colombia under namnet, Iglesia Pentecostal Unida de Colombia (IPUC). År 1937 började denna rörelse där. Under handledning av en danskt missionär som skickades under uppdrag av United Pentecostal Church i Kanada, vilket finns än idag.

 

Förenade Pentekostal kyrkan i Europa har sin anknytning till dem bibliska trosbekännelser enligt Apostlagärningarna 2:1-41. Detta trossamfund har som syftet att tillgodose människors behov av andlig vägledning, tillgivande av hopp, trons byggande,   spridningen av frälsningens glada budskap och undervisning i den kristna trotsbekännelsen.

 

Alvaro Guisao pastor och missionär i den Förenade Pentekostal Kyrkan i Europa är en Colombiansk man. Han lärde känna Gud och den kristna trosbekännelsen när han var 14 år gammal. Sedan dess har denne man aktivt jobba inom församlingen genom att lyda Guds ord och sprida evangeliets kunskap, så att allmänhet kan få höra och dra nytta av Guds löfte. År 2005, efter att ha tjänat Gud i många år, drevs Alvaro Guisao ut från sitt hemland Colombia, på grund av inbördeskriget som pågick under den tid. Han flyttade till Sverige tillsammans med 17 andra av sina släktingar. Endast 4 av hans släktingar var aktiva medlemmarna inom församlingen. När de kom till Sverige hittade de inte något plats där de kunde prisa och ära Gud på samma sätt som de gjorde i Colombia. Ett plats där Gud ansågs som det viktigaste och tron var ett levnadssätt. Det  blev svårt att kunna hålla sig trogen till Gud och sin tron utan sammankomster.

 

Gudstjänster, sammankomster är gjorda till att hålla den kristna tron vid liv. För de som tror på Gud är även Gudstjänster ett sätt att lära sig mer om kunskapen om Gud och Hans syfte för människan. Att vara i Sverige och inte kunna bekänna Herrens namn med samma frihet gjorde att det utvecklades en andlig behov. Därför började Alvaro Guisao och sin familj att träffas hemma hos honom för att ära Gud och läsa Guds ord. Efter ett tag ökade antal deltagande i sammankomsterna, där man tydligt kunde se att det fanns en andlig behov i Sverige. Många var villiga att höra Gudsord, många sökte sig till Gud som tillflykt, och många upplevde också att det fanns ett tomrum i deras liv som enbart kunde fyllas av Gud.

 

Dessa sammankomster ägde rum i första början i Skellefteå. Efter en tid blev flera andra runt om Sverige intresserade av att Alvaro Guisao och hans familj skulle komma hem till 

dom och hålla Gudstjänster för att ära Gud och lära sig mer om den kristna trosbekännelsen. Så småningom började den andliga arbete utvecklas, och antalet platser där Gudstjänsterna höll blev allt fler och fler med tiden.  

bottom of page