top of page

Den äkta omvändelsen

Syndernas förlåtelse erhålls genom äkta omvändelsen, ett faktum av att erkänna och överge syndens vägar. Genom tron har vi blivit rättfärdiga i Herren Jesu Kristus (Romarbrevet 5:1). Johannes döparen förkunnade om omvändelsen, Jesus stadgade den och apostlarna predikade om den till både judar och hedningar (Apostlagärningarna 2:38; 11:18; 17:30)

 

Ordet ”Omvändelse” kommer från grekiskt. Omvändelse betyder förändring av tankar och vägar, modifiering av hjärtan, attitydförändring, livsförändring, förvandling mm.

 

Jesus sade: ”... Om ni inte omvänder er, kommer ni alla att gå under som de” (Lukasevangeliet 13:3). I Lukasevangeliet 24:47 säger: ”Och att omvändelse och syndernas förlåtelse skall predikas i hans namn för alla folk, med början i Jerusalem”.

bottom of page