top of page

Dopet genom vatten

Det bibliska sättet för att döpa är genom att sänka ner hela kroppen i vattnet. Dopet är endast för dem som har omvänt sig helt, som har vänt sig från sina synder och vänd världen ryggen och som besluta att följa Jesus. Dopet bör förrättas av en legitimerad församlingspastor som lyder Guds ord, dopet förrättas i Jesu Kristi namn enligt Apostlagärningar 2:38; 8:16; 10:48; 19:5; samt som Matteusevangeliet 28:19 befaller.

bottom of page