top of page

Gudomligt helande

Det första förbundet som Herren (Jehova) gjorde till israels barn efter att ha befriat dem från Egyptens fångenskap var ett helande förbund. Herren sade: ”Om du hör Herrens, din Guds, röst och gör det som är rätt i hans ögon och noga lyssnar till hans bud och håller hans stadgar, skall jag inte lägga på dig någon av de sjukdomar som jag lade på egypterna, för jag är Herren, din läkare.” (2 Moseboken 15:26).

 

Genom att ha Gud som läkare, har vi den mest kapabla läkare i hela världen. Vår Herre Jesu Kristi vandrade omkring över hela Galiléen och predikade rikets evangelium, samt botade alla slags sjukdomar och smärtor bland folket (Matteusevangeliet 4:23–24).

”Jesus Kristus är densamme i går och idag och i evighet” (Hebreerbrevet 13:8).

 

Den smärta som vi förtjänade tog Jesus över sig och betalade för vår kroppsliga helandes skull samtidigt som han betalade för vår frälsnings skull ”… genom hans sår är vi helade” (Jesaja 53:5). Matteusevangeliet 8:17 påpekar: ”Han tog på sig våra svagheter, och våra sjukdomar bar han” (se även 1 Petrusbrevet 2:24).

 

Vi kan se att kroppens helande finns i försoningen. Om detta är nu sant, är den gudomligt helande för alla de som tror. Jesus sade om de troende: ”…. De skall lägga händerna på sjuka, och de skall bli friska” (Matteusevangeliet 16:18). Senare, skrev Jakob i sitt brev till alla församlingar: ”Är någon bland er sjuk, skall han kalla på församlingens äldste, och de skall be för honom och i Herrens namn smörja honom med olja. Trons bön skall bota den sjuke, och Herren skall resa upp honom. Och har han begått synder, skall han få förlåtelse för dem. Bekänn alltså era synder för varandra och be för varandra så att ni blir botade. Mycket mäktig och verksam är en rättfärdig människans bön” (Jakobs brev 5:14–16). Alla dessa löften finns för församlingen än idag.

bottom of page