top of page

Det Helige Andes dop

Johannes döparen sa i Matteusevangeliet 3:11 ”….Han skall döpa er i den Heliga Anden och i eld”. Jesus Kristus sade i Apostlagärningarna 1:5 ”…ni skall om några dagar bli döpta i den Heliga Ande”. Lukas berättar i Apostlagärningarna 2:4, ”och de uppfylldes alla av den Helige Ande och började tala främmande språk, allteftersom Anden ingav dem att tala”.

Begreppen ”bli döpta i Helige Anden och i eld”, ”uppfyllda av den Helige Anden”, ”den Helige Ande som gåva” är synonyma termer som används varierande i Bibeln. Det är bibliskt att förvänta sig att alla som tar emot gåvan, fylls eller dops i den Helige Ande skall få samma fysiska tecken, detta tecken är att börja tala främmande språk (s.k. tungomål).

Att tala i främmande språk, som det redogörs i Apostlagärningarna 2:4; 10:46; 19:6, och tungomålsgåva såsom det förklaras i 1 Korintierbrevet 12 och 14, är detsamma i omfattningen men har olika ändamål.

 

HERREN, genom profeten Joel säger, ”...jag skall utgjuta min Ande över allt kött…” (Joel 2:28). Petrus, förklarade denna fenomenala erfarenheten, när han sade: ”...av Fadern tagit emot den utlovade Helige Ande, har (Jesus) utgjutit detta som ni ser och hör” (Apostlagärningarna 2:33). Dessutom, ”Ty er gäller löftet och era barn och alla dem som Herren vår Gud kallar” (Apostlagärningarna 2:39)     

bottom of page