top of page

Kristens grundläggande principer och läror  

De grundläggande och fundamentala läror om denna trossamfund skall vara, enligt den bibliska modellen, för frälsning, vilket sker i omvändelsen, dop genom vattnet i Jesu Kristi namn till syndernas förlåtelse, och att bli döpta i den Helige Anden med det ursprungliga tecknet som är att tala i främmande språk enligt det Anden inger att tala.

Vi strävar efter att bevara Andens enighet, tills vi alla når trons helhet, samtidigt förmanas bröderna att inte komma i konflikt med varandra pga. olika åsikter som kan leda till kroppens splittring.    

bottom of page