top of page

Nattvarden

Natten då vår Herre Jesus förråddes, åt Han påskmåltiden med sina lärjungar och sedan inrättades det som en stadga. ”Och han tog brödet, tackade Gud, bröt det och gav åt dem och sade: ”Detta är min kropp, som utges för er. Gör detta till minne av mig.” På samma sätt tog han bägaren efter måltiden och sade: “Denna bägare är det nya förbundet i mitt blod, som utgjuts för er” (Lukasevangeliet 22:19-20).

bottom of page