top of page

FÖRENADE
PENTEKOSTAL
KYRKAN I
EUROPA

FÖRSAMLINGEN SOM PREDIKAR DET SOM STÅR I BIBELN

Om Oss

Guds vilja är att ur världen frälsa folk för Hans ärans skull, ett folk som tillsammans bildar Jesu Kristi kyrka, vilken bör vara uppbyggd på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus Jesus själv (Efesierbrevet 2.20, 1 Korintierbrevet 3:11). Därför är gemenskap mellan medlemmarna i församlingen nödvändig; för att ge råd och vägledning genom Guds ord, först tjäna Gud och för att utöva de andliga trosbekännelser som nämns i Bibeln.

Denna gemenskap har inrättats av Gud och bevaras av den Helige Anden. Det är Han som förser sin kyrka med Evangelister, pastorer, missionärer, lärare osv. 

 

Vi anser oss själva som en del av Jesus Kristi kropp, därför kallar vi oss varandra som bröder, genom tron. Vi bekänner buden som fastställts av den Heliga Anden i Apostlagärningarna 2:38-39

”Petrus svarade dem: Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då skall ni få den Helige Ande som gåva. Ty er gäller löftet och era barn och all dem som är långt borta, så många som Herre vår Gud kallar” .  

Vi strävar efter att bevara Andens enighet, genom fridens band. Vi ger vår kärlek och tillbedjan åt en enda Herre: en Herre, en tro, ett dop, då vi har en enda Gud och Fader för alla i allt:

”Var ivriga att bevara Andens enhet genom fridens band: en kropp och en Ande, liksom ni kallades till ett hopp, det som tillhör er kallelse, en Herre, en tro, ett dop, en Gud som är allas Fader, han som är över alla, genom alla och i alla” (Efesierbrevet 4:3-6). 

bottom of page