top of page
  • Skribentens bildFPKE

Ett balanserat liv


Lukasevangeliet 10:38-42

Medan de var på väg kom Jesus in i en by, och en kvinna som hette Marta tog emot honom i sitt hem. Hon hade en syster, Maria, som satte sig vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord. Marta däremot var upptagen med alla förberedelser, och hon kom fram och sade: "Herre, bryr du dig inte om att min syster har lämnat mig att sköta allting själv? Säg nu till henne att hon hjälper mig." Herren svarade henne: "Marta, Marta, du bekymrar dig och oroar dig för så mycket. Men bara ett är nödvändigt. Maria har valt den goda delen, och den ska inte tas ifrån henne.


Vårt liv är utformad av olika delar (det fysiska, sociala, psykiska, andliga, moral). Dessa delar behöver vara balanserade så att Guds syfte kan bli synligt och fullfylld i våra liv.

I dagens samhälle kan man se hur människan är upptagen och strävar efter materiella egendomar såsom hus, bil, pengar, en välformad kropp och en högskoleutbildning. Men när man glömmer bort de andliga och emotionella delar, kan man se att resultatet inte är den bästa. Slutresultatet av att inte ha ett balanserat liv visar att människor är deprimerad, full av bitterhet, full av hat, missbelåtna, missnöjd med sig själv och sin omgivning, förstörda familjer, full av ångest och tomma liv.


Guds syfte är att människan är helt och därför upplyste Gud Marias attityd, när hon satt sig inför hans fötter. När vårt andliga liv blir starkare och vi har en närmare relation till Gud, sker stora förändringar i vårt liv.


Marta var bekymrad och orolig över allt som fanns att göra i hemmet, men Herren Jesus ville fylla hennes hjärta med frid. Det var inte fel av Marta att vilja ge Herren en bra service så att Han kunde känna sig välkommen hemma hos henne. Marta ville ge honom det bästa. Men Herren råder Marta att prioritet i livet är att ha en gemenskap med Honom. Detta är det bästa delen!


I dagens samhälle är folk bekymrad och orolig över att skaffa sig egendomar. Detta gör att vi lämnar vår gemenskap med Gud åt sidan. Konsekvenserna av detta visar sig genom hur vi reagerar, sättet vi pratar och sättet vi beter oss på. Herre upprepar för oss de ord han sade till Marta: ”Men bara ett är nödvändigt”; att vi ger honom första platsen i vårt liv så att Han kan göra sitt verk.


Guds syfte är att vi är segrare och har hans välsignelser.


Alla de olika delar i vårt liv måste tas hand om, vi måste bevara de och ge de vad dem behöver men vi måste också tänka på att vi aldrig kommer att vara fullfyllda om vi lämnar Gud till sist.


Nej, sök först Guds rika och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också.

Matteusevangeliet 6:33

36 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page