top of page
  • Skribentens bildFPKE

Min lykta, Du


Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig.

Psaltaren 119:105


En lykta är ett föremål som lyser vägen framför en och hjälper en att inte falla på vägen.

Många gånger vandrar vi i en väg som vi varken känner till eller vet vad slutmålet är, eftersom vi vandrar i ovisshet så är Jesus den ljus som vi behöver för att lysa vägen vi vandrar i och som hjälper oss att inte falla så att vi kommer fram till slutmålet.


Det uppenbarligen att vi inte kan se Gud, men bara för det betyder det inte att Gud inte finns med oss. Gud har pga. detta lämnat en manual dvs. Bibeln som ska vara den som visar oss vägen. Bibeln är den lykta som dagligen lyser upp vägen för oss, men för att den ska kunna lysa upp vägen är det av vikt att vi tar i handen lyktan och utnyttjar den. När vi börjar använda lyktan kan vi se hur den lyser upp vår väg och mycket framför oss klarnar till. Bibeln är en levande lykta och den slocknar aldrig, därför är det viktig att vi läser manualen som har lämnats för oss.


Jesus talade till dem igen och sade: ”Jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus”. Johannesevangeliet 8:12


Genom att aktiv läsa Bibeln kan vi lära känna Jesus och den plan Han har för oss. Att hitta Jesus är att hitta lyktan vi behöver för att kunna vandra vidare i livets vägar. Jesus är den som genom Bibeln talar till oss och kan förändra vårt livs slutmål. Utan Jesus i vårt liv vandrar vi i mörker, vi vandrar i en väg vars slutmål är döden, men en död utan hopp.


Vi behöver av Jesus i vårt liv, vi behöver lära känna Jesus, vi behöver ha en förändring i vårt liv, vi behöver hopp, vi behöver veta vart vi är på väg. Detta hittar vi genom att ta i lyktan och gen den användning den är menad till, genom att ta i Bibeln och läsa den, för att när vi väl börja läsa Bibeln kommer vi aldrig att vi detsamma vi en gång var.

Låt oss utnyttja manualen som har lämnats till var och en av oss, låt oss utnyttja tiden väl så att vi vandrar på den rätta vägen.

86 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page