top of page
  • Skribentens bildFPKE

Sluta aldrig kämpa


Varje dag vaknar vi utan att veta vad vi kommer att möta under dagen, vi vaknar med hopp om att det kommer att bli bättre. Vägen vi har framför oss är den svårt att tyda, hur svårt eller lätt den kommer att vara. Det spelar dock ingen roll vägen vi har framför oss, men en sak är säkert och den är att vi måste kämpa vidare fram tills sista andetaget. Gud lyfter fram i sitt ord något som är viktig


"Men den som håller ut till slutet ska bli frälst"

Matteusevangeliet 24:13


Det Gud vill oss säga är att vägen inte spelar den största rollen utan att det handlar om att vi ska fortsätta framåt oavsett de motgångar som kan komma, att vi inte ska ge upp; för att i slutet så är vi ändå vinnare. Livet är som en dalbana, ibland är vi uppe och ibland är vi nere men detta hör ju till, för om livet alltid vore detsamma skulle vi nog inte lära oss hur vi ska gå vidare, hur vi ska övervinna saker och ting, hur vi ska bli bättre. Det svåra är nödvändig för att Gud ska kunna fullfölja sitt verk i vårt liv. Som Aposteln sade i 2 Korintierbrevet 12:9

"... För min kraft fullkomnas i svaghet..."


Även om vi går genom dalen så har Gud alltid en plan, hur svårt situationen än är vill Gud oss alltid väl.

Det händer att många gånger tvekar vi, eller att vi argumenterar emot Gud för att saker och ting inte går till exakt som vi vill, men vi glömmer bort att Gud är den ende som känner till vad dagen efter för med sig. Detta gör att Gud vet bäst vad som är bäst för oss. Vi kan inte göra Guds jobb, för om vi gör så, varför har vi då vår tillit till Gud ? Om vi tror på Gud och har vår fulla tillit hos Honom, då måste vi ta ner ribban och låta Gud göra sitt jobb. Han känner oss bäst än ingen annan. Svårt kan det vara för vi vill alltid vara i kontroll dock ska vårt fokus ligga i att kämpa oss framåt, att inte ge upp och att göra det vi kan göra utifrån våra egna krafter, för när våra krafter tar slut då kommer Gud och fortsätter kämpa för oss. Gud har lämnat flera löfte åt de som tror på Honom och han sviker inte.


Låt oss kämpa vidare med två saker i åtanken:

1. Låt oss inte glömma bort att Gud kämpar tillsammans med oss.

2. När vi tror att vi inte kan ge mer än vad vi har gett så kommer Gud och ger oss ny kraft, för att vi ska hålla ut till slutet.


"Han ger den trötte kraft och ökar den maktlöses styrka"

Jesaja 40:29


Ett är syfte och det är att vi ska nå frälsningen och därför påminner Gud oss om att vi ska fortsätta framåt oavsett motgångarna, att vi inte ska vika av vägen; för Han finns alltid till för oss.


Var inte rädd, för jag är med dig, se dig inte ängsligt om, för jag är din Gud.

Jag styrker dig, jag hjälper dig, jag stöder dig med min rättfärdighets högra hans.

Jesaja 41:1083 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Min lykta, Du

Comments


bottom of page