top of page

VÄLKOMMEN

Vi är den Förenade pentekostal kyrkan i Europa som har sin bakgrund från den religiösa rörelsen i Colombia under namnet,

Iglesia Pentecostal Unida de Colombia (IPUC)

 År 1937 började denna rörelse under handledning av en danskt missionär som skickades under uppdrag av United Pentecostal Church i Kanada, vilket finns än idag.Vi finns idag i olika delar av Sverige och i Europa. Vår syfte är att predika det som står i Bibeln och hjälpa dig till ett större kunskap om Gud och ett närmare gemenskap med Gud.  Oavsett om du är medlem eller inte är du varm välkommen att hör av dig!

nyårsafto.jpg
bottom of page