top of page

Personuppgifter (GDPR)

Du ska alltid känna dig trygg när Du lämnar dina personuppgifter till Förenade Pentekostal kyrkan i Europa (FPKE). FPKE vill visa hur FPKE säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med EU:s dataskyddsförordning 2016/679/EG (”GDPR”) när du kontaktar oss, är eller vill bli medlem eller i övrigt arbetar eller tjänstgör hos oss. FPKE värnar om din personliga integritet och anser att personlig integritet är av största vikt. FPKE tar därför din integritet på högsta allvar.

För att församlingarna ska kunna erbjuda service till sina medlemmar måste  vissa personuppgifter behlandlas.

bottom of page