top of page

Återkallelse av medlemskap

För att din medlemskap ska återkallas ska nedanstående dokument skrivas ut samt fyllas i sin helhet. Dokumentet ska signeras och lämnas i original till närmaste pastor eller posta till Förenade pentekostal Kyrkan i Europa på Karlsborgsvägen 157, 195 33 Märsta. 

bottom of page