top of page

Den ende och sanne Guden

Vi tror endast på en levande Gud, som är evig, allsmäktig, Helig i natur, i egenskaper och i vilja, och som har en odelbar gudomlighet (Han är ensam Gud).

Gud har uppenbarat sig som Fadern i skapelsen; som Sonen i återlösningen; och som den utgjutne Helige Anden (1 Korintierbrevet 8:6; Efesierbrevet 4:6; 2 Korintierbrevet 5:19; Joel 2:28).

Skrifterna är mycket mer än att bevisa Guds existens: Skriften fastställer, godkänner och försäkrar att kunskapen om Gud är universell; (Romarbrevet 1:19,20,28,32; 2:15). Gud är osynlig, immateriell, utan kroppsdelar och därför fri från allt begränsning. Gud är ande (Johannesevangeliet 4:24) ”en ande har inte kött eller ben” (Johannesevangeliet 24:39).

”… Det största budet av alla är: ”Hör, Israel! Herren, vår Gud, Herren är en”. (Markus 12:29; 5 Moseboken 6:4).

”En Gud som är allas Fader, han som är över alla, genom alla och i alla” (Efesierbrevet 4:6).

Den ende sanne Guden uppenbarade sig själv genom olika gestalt i Gamla Testamentet; Han uppenbarade sig som Sonen medan han vandrade bland människor; och som den Helige Anden efter himmelfärd.

bottom of page