top of page

Guds son

Den ende sanne Guden, Jehova, som han kallades för i Gamla testamentet, uppenbarade sig själv i kroppsligt gestalt, som Jesu Kristus. Som människa föddes Han av jungfru Maria, därför kallades han för människosonen. Paulus säger: ” Och erkänt stor är gudsfruktans hemlighet: Gud blev uppenbarad i köttet, bevisad rättfärdig genom Anden, sedd av änglarna, predikad bland folken, trodd i världen, upptagen i härligheten” (1 Timoteusbrevet 3:16).

"Han kom till sitt eget, och hans egna tog inte emot honom" (Johannesevangeliet 1:11). Den ende sanne Guden blev uppenbarad i köttet, det vill säga, i hans Son Jesus Kristus.

”…… Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv, Han tillräknade inte människorna deras överträdelser...." (2 Korintierbrevet 5:19).

 

Vi tror att ”i honom (dvs. Jesu Kristus) bor gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt” (Kolosserbrevet 2:9). ”Ty Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom” (Kolosserbrevet 1:19). Därför var Jesus Kristus i sin gestalt en människa; men i hans Gudomlighet var och förblir Gud. Hans kött var lammet eller offer som Gud hade förberett för vår frälsnings skull. Jesus är den ende förmedlaren mellan Gud och människan. ”Ty Gud är en, och en är medlare mellan Gud och människor, en människa, Kristus Jesus” (1 Timoteusbrevet 2:5)

 

Jesu Kristus var gudomlig genom sin Fader; men genom sin moder, var han mänsklig. Därför, var Han känd som Guds son och som människosonen, eller Gud – Människan.

”Ty allt har han lagt under hans fötter. Men när det heter att allt är lagt under honom, så är det uppenbart att den är undantagen som har lagt allt under Kristus. Och när allt har blivit lagt under honom, då skall Sonen själv underordna sig den som har lagt allt under honom, för att Gud skall vara allt i alla” (1 Korintierbrevet 15:27-28).

 

”Jag är A och O, förste och siste, säger Herren Gud, han som är och som var och som kommer, den Allsmäktige” (Uppenbarelseboken 1:8).

bottom of page