top of page

Lovsånger

Bygg inte hus

Bygg inte hus på en sandig strand Bygg inte hus på grus
Kanske verkar det okej
Men en dag, du ångrar dig

Du måste bygga huset en gång till

Du måste bygga huset på ett berg
På en stadig grund som inte rubbar sig Och när stormen blåser på
Har du frid i ditt hus ändå

bottom of page