top of page

Namnet

Gud använde sig utav flera titlar, såsom ”Elohim”, ”Gud”, ”Gud den allsmäktige”, El-Shaddai”, ”Herren Sebaot”, och speciellt ”Herren Jehova” som var det återlösande namnet i Gamla Testamentet. 

”Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet, och hans namn är: Under, Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Fader, Fridsfurste” (Jesaja 9:6). Jesajas profetia uppfylldes när Guds son fick namnet Jesus: ”Hon skall föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus, ty han skall frälsa sitt folk från deras synder” (Matteusevangeliet 1:21).

”Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn, som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta” (Apostlagärningarna 4:12).

bottom of page